Обучават съдии в Благоевград и региона за онлайн дела

Сподели във Facebook
Снимка архив Снимка: архив

До края на август внедряват Единната информационна система на съдилищата в Благоевградско.

Днес експерти от Информационно обслужване - Благоевград представиха системата в Районен съд-Разлог. Пред магистрати и съдебни служители показаха функционалните и системни модули на ЕИСС, потребителския интерфейс и възможностите за работа с тях, като бе посочен пример със съдебно дело и примерно съдържание на електронната му папка.

Преди това разложките магистрати се включиха в двудневно онлайн обучение за работа с Единната информационна система на съдилищата.

Създадена е по проект „Добро управление“. Достъпът до уеб-базираната система за централизирано съхранение на дела в електронен формат се осъществява чрез валиден електронен подпис. ЕИСС осигурява проследимост на делата в реално време, унифицира правилата и процесите при управлението им, уеднаквява структурата и съдържанието на въведената информация по делата, гарантира актуалност и защита на данните и предоставя възможност за унифициран подход при събиране на статистическа информация.

Електронните услуги, които ще бъдат предоставяни чрез програмата са: достъп до електронното съдържание на дело, подаване на документи за образуване на първоинстанционно производство в електронен вид, такива по конкретни дела и други справки.

ЕИСС дава възможност за получаване на съобщения, призовки, уведомителни документи, подаване на молби за удостоверения и електронно производство за издаване на заповед за изпълнение по ГПК.

 

Напиши коментар

Коментари

  1. Няма добавени коментари!

Избрано