Спират водата на вили без водомери край Благоевград

Сподели във Facebook
Снимка архив Снимка: архив

ВиК-Благоевград предупреди собствениците на вили в местността "Бодрост", че срокът за откриване на партиди за водомери е до края на месеца.

След този срок, водоподаването в постройките на некоректните благоевградчани, ще се прекъсне. Това бе обявено от управителя водното дружество в Благоевград Росица Димитрова по време на среща в курорта.

Междувременно от ВиК излязоха с позиция срещу изявление на кметската администрация в града по повод експлоатацията на водопроводната мрежа и фактурирането на изразходвана вода в курортна местност „Бодрост“. От Общината обявиха, че са получили фактура за 43 000 лева. Сумата е за водата, отчетена от общия водомер и сега трябва да се платят от хазната.

"В края на 2017 година, с писмо от Асоциацията по ВиК до дружеството, е предоставена документация за публичен актив „Водоснабдяване „Бодрост“, землището на село Бистрица“, на основание договор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на съоръженията. Водоснабдителната система е предадена на ВиК оператора, но е важно да се отбележи, че тя е и остава собственост на Община Благоевград", припомнят от дружеството.

"От този момент ВиК - Благоевград многократно изисква от Общината да бъде предоставен заверен списък с всички водоснабдени имоти в района. Проведени са и редица срещи в тази посока, като за ситуацията в курортна местност „Бодрост“ своевременно е уведомено и настоящето ръководство на Община Благоевград. Следва да се има предвид, че от края на 2017 година до месец август тази година, от Община Благоевград не е предоставен необходимият заверен списък с водоснабдени имоти. Заради липсата на съдействие от Общинска администрация за дълъг период от време в дружеството не постъпват никакви приходи за изразходваната вода от хората, обитаващи водоснабдените имоти. В същото време ВиК-Благоевград плаща годишна такса на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и паралелно поддържа водоснабдителната мрежа в курортна местност „Бодрост“ със собствени средства на дружеството", сочат от ВиК-Благоевград.

Следва да бъде уточнено, че ВиК-Благоевград има разрешително за водовземане от 2018 година, като за периода след издаването му до настоящия момент са извършени 8 броя анализи за спазване на изискванията на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. При тях не са констатирани отклонения и операторът продължава да изпълнява ангажиментите си. В същото време, след издаване на разрешителното, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Благоевград въвежда и непрекъснато поддържа санитарно-охранителната зона в местността „Бодрост“ в норми, съответстващи на законовите изисквания. Относно замътването на водата при валежи трябва да се вземе предвид, че във местността „Бодрост“ няма изградена Пречиствателна станция за питейни води. Община Благоевград, като собственик на актива, следва да търси финансиране за реализирането на подобен обект", обясниха от кабинета на Росица Димитрова.

"Към момента в Благоевградска област липсва консолидация в Асоциация по ВиК, което лишава дружеството от възможност от европейско финансиране за изграждане и/или обновяване на активи. Тук е моментът да напомним, че ВиК-Благоевград многократно е търсило съдействие от Общината, включително и за афишираните днес проблеми по отношение на водоснабдяването в селата. Отново напомняме, че активът е общинска собственост, и като такъв Общината има отговорност към него. ВиК-Благоевград започва да фактурира изразходвано количество вода, което се следи от контролен водомер, на Община Благоевград като собственик на публичните активи. След монтиране на водомери на водоснабдените имоти и получаване на приходи за предоставяната услуга, ВиК- Благоевград ще реинвестира в модернизиране на водоснабдителната мрежа. В същото време ще отпадне финансовият ангажимент на Община Благоевград като собственик на актива", подчертаха от ВиК.

Напиши коментар

Коментари

  1. Няма добавени коментари!

Избрано