ВАС: Санитарната сеч в Пирин е незаконна

Сподели във Facebook
Снимка архив Снимка: архив

ВАС се произнесе по дело за прекратяване на незаконни санитарни сечи в Пирин. В ход е обжалване на ново решение за сечи в националния парк, издадено въпреки решението на съда.

След повече от три години на прекратяване и бавене на делото на първа инстанция, Върховният административен съд окончателно отхвърли решение на Министерството на околната среда и водите за сечи в парка с аргумента, че противоречи на два закона и че тези сечи могат да повлияят негативно на дивата природа, чието опазване е основна цел в националните паркове.

Броени дни след оповестяване на решението на съда МОСВ не се съобразява с него и издава нови разрешения за сечи и в трите национални парка - "Пирин", "Рила" и "Централен Балкан".

Делото беше бавено и прекъсвано на няколко пъти от първоинстанционния Административен съд в София, докато през 2021 г. магистратите отхвърлиха жалбата на WWF с несъответстващо на фактите решение. Във Върховния съд обаче, природозащитниците печелят делото по всички основания, а именно за съществено нарушение на административнопроизводствените правила поради неизяснени факти в решението на МОСВ;
противоречия с разпоредби на Закона за защитените територииь противоречия с разпоредби на Закона за биологичното разнообразие, представляващ транспозиция на двете европейски директиви за птиците и за местообитанията.

Според WWF, при осъществяване на одобрените от МОСВ сечи в Пирин, те ще доведат до намаляване на количествата мъртва дървесина и ценните стари дървета, опазвани от националния парк, което би оказало кумулативно негативно въздействие върху биоразнообразието в парка. Ще пострадат местообитанията на Пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus), Врабчовата кукумявка (Glaucidium passerinum), Белогръбия кълвач (Dendrocopos leucotos), Трипръстия кълвач (Picoides tridactylus), Кафявата мечка (Ursus arctos), Широкоухия прилеп (Barbastella barbastellus) и други видове.

За съжаление в края на август и началото на септември, МОСВ издава нови разрешения за сеч и и то не само в Национален парк “Пирин” но и в “Рила”, и в “Централен Балкан”. Те са формулирани като „план-извлечения за поддържащи и възстановителни дейности в горите“ и са за дейности, идентични с отменените от съда в разрешението за НП “Пирин” от 2019 г.

“Тези разрешения са незаконосъобразни и са в директен конфликт с постановеното от ВАС”, заявава Добромир Добринов,експерт по природозащитно законодателство във WWF.

“WWF ще обжалва пред съда предвидените в Национален парк “Пирин” сечи, с основен аргумент нищожност, поради противоречие с влязло в сила съдебно решение. Призоваваме и директорите на другите два национални парка да не дават зелена светлина на сечите, за да не погазват директно решения на съда”, допълва Добринов.

Въпреки опитите за продължаване на порочни дейности в националните паркове, спечелването на делото установява трайна практика на националния съд по тълкуване на Закона за защитените територии. Това ще има хоризонтален ефект при опазването националните паркове по отношение на провеждането на сечи в тях.

„Това е поредното решение на Върховния административен съд, в което се потвърждава нуждата от стриктно и ограничително прилагане на изключенията от забраните за различни човешки дейности в националните паркове. Надяваме се това решение да помогне за разбирането , че към опазването на горите в националните паркове не може да се подхожда с чисто лесовъдските методи и основания, както към останалите горски територии в страната“, посочва още Добринов.

Напиши коментар

Коментари

  1. Няма добавени коментари!

Избрано