ЮЗДП - Благоевград чака 600 000 лева от Вълка

Сподели във Facebook

Фирма на известния бизнесмен Румен Гайтански-Вълка, не е погасила вноски в полза на Югозападното държавно предприятие в Благоевград. За последните 4 години са натрупани 600 000 лева.

Дружеството, което развива ловна дейност в стопанство край язовир "Искър", не е плащало по договор, сключен с ЮЗДП през 2013 година. Финансовата афера лъсна след доклади на ВАП и ресорното министерство, след сигнал, че Гайтански строи незаконен хотел в района.

Оказва се, че фирмата е предложила на Управителния съвет на ЮЗДП-Благоевград с дължимите и неплатени 600 000 лева да предприеме нова инвестици около ловното си стопанство - извършване на ремонтни дейности на дълготрайни материялни активи и закупуване на такива свързани с ловностопанската дейност на ТП „ДГС- Искър“. В договора обаче не се включват строително-монтажни работи по изграждане на ловни бази или частен хотел, както е в случая.

Договорът на Гайтански с горските е за 15 години. Във ВАП е постъпил доклад от проверка, извършена от Дирекцията за национален строителен контрол, който също сочи на липса на документи за строежа, както и на данни за одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж в поземлен имот.

От одитния доклад на МЗХГ, изпратен до ВАП, става ясно още, че дружеството не е изпълнило поетите задължения по т. I.2 от договора и по Предложение от 16.12.2013 година за даряване на средства, с което изпълнителят е спечелил конкурса. По време на одита е предоставено на одиторския екип писмо от 12.08.2020 година до Управителния съвет на ЮЗДП, в което изпълнителният директор на дружеството предлага УС на ЮЗДП да вземе решение за приемане на натрупаните пари от 2016 година, до момента, да се считат за нова инвестиция.

При извършената проверка на място, от служители на ДНСК е съставен констативен акт, придружен със снимков материал, от който е видно, че в непосредствена близост до съществуваща сграда „Ловен дом“, е изпълнена сграда на етап „груб строеж. Строежът не е ограден със строителна ограда, няма информационна табела и не е обезопасен. Не са представени строителни книжа и документи, както и актове и протоколи по време на строителството. Изградена е бетонова ограда, за която също не са представени строителни книжа.

Напиши коментар

Коментари

  1. питам -
    Дамян Дамянов защо го бавят или така само?!

Избрано