Ударни ремонти в Петрич и селата

Сподели във Facebook
Снимка Пресцентър Снимка: Пресцентър

Общините, които имаха проектна готовност, успяха да подпишат споразумения в МРРБ за цялостни ремонти на улици и водопроводни мрежи.

Кметът Димитър Бръчков договори финансиране по шест инвестиционни проекта на територията на Петрич, за които има предварително проектиране и разрешение за строеж. Започват ремонти на улиците "Битоля", „Цар Борис III“ до „Свобода“. Разработеният проект включва дължина на реконструирания участък 295 м‘. Предвидено е полагане на нова асфалтова настилка - 2 пласта, подмяна на бордюрите и тротоарната настилка. Предвидено е поставянето на нови полиетиленови тръби, както и нови сградни водопроводни отклонения със запазване на местоположенията.

Ще се рехабилитира кръстовище при ул. „Цар Борис III“ и ул. „Битоля“, съобщиха от Община-Петрич. Предвидените за изпълнение дейности по кръстовището включват премахването на зелените острови на ул. „Цар Борис III“ чрез направата на реконструкция и преобразуването им в пътно платно. Основните видове работи, включени в реконструкцията, са демонтаж и монтаж на бордюри, тротоари и полагане на трошен камък и асфалтобетон. При реконструкцията в кръстовището ще се разшири платното за движение по ул. „Битоля“ и ул. „Цар Борис III“. С реализирането на ремонтните дейности ще се осигури подобряване на функционалността на кръстовището.

Улица „Връх китка“ и улица „Атанас Лютвиев“ ще са нова асфалтова настилка, като се запази трасето на съществуващата улица. Предвижда се и цялостна подмяна на бордюрите и тротоарната настилка. За отводняването се предвижда ремонт на съществуващите отводнителни решетки. Проектът по ВиК ( по капиталовата програма) включва реконструкция на сградни водопроводни отклонения, които не са подменяни. Водопроводът е подменен с полиетиленови тръби.

Улица „Отец Паисий“ - ПГИТ „Асен Златаров“ до ул. „Славянска“, ще е подменени бордюрите с нови такива и унипаважна тротоарна настилка. Предвижда се полагане на нова асфалтобетонова настилка (2 пласта) след технологично фрезоване на съществуващата настилка за оформяне на наклоните. ВиК проектът (по капиталовата програма) обхваща участъка от ул. „Княз Борис I“ до ул. „Славянска“.

Улица „Пирин“ също ще е с нови бордюри с нови такива и нова унипаважна тротоарна настилка. Предвижда се полагане на нова асфалтобетонова настилка (2 пласта) след технологично фрезоване на съществуващата настилка за оформяне на наклоните. ВиК проектът (по капиталовата програма) по ул. „Пирин“ обхваща участъка от ул. „Ел Тепе“ до ул. „Рокфелер“.

Улиците „Свобода“, "22 октомври" "Връх китка", "Цар Симеон" също са в основен ремонт.

оарна настилка. Предвижда се полагане на нова асфалтобетонова настилка (2 пласта) след технологично фрезоване на съществуващата настилка за оформяне на наклоните. ВиК проектът (по капиталовата програма) по ул. „Свобода“ обхваща участъка от ул. „Рокфелер“ до ул. „Места“.

Екипът на кмета Димитър Бръчков заложи средства в капиталовата програма на Бюджет 2024 за проектиране на улици в селата, за да бъде възможно включването на същите в следващия етап за национално финансиране, както сега се случва за града. Включени са селата: Камена, Коларово, Ключ, Кърналово, Беласица, Генерал Тодоров, Рупите. Отделно от това ще бъдат благоустроени улици в село Самуилово с бюджетни средства. Изгражда се Пречиствателна станция за отпадъчни води на село Първомай и канализационни клонове, реконструкция се извършва и на дерето, пресичащо село Марикостиново, работи се и по благоустрояването на пътя Струмешница – Гега.

Две читалища през тази година в села също ще бъдат ремонтирани – НЧ „Просвета“ в с. Марикостиново и НЧ „Яне Сандански“ в с. Коларово. Спортна инфраструктура ще се изгражда също в училища, намиращи се в селата – Първомай, Кърналово, Кавракирово, Марикостиново.

Напиши коментар

Коментари

  1. Няма добавени коментари!

Избрано